นโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo

ยินดีต้อนรับ! บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (“vivo” “เรา” หรือ “พวกเรา”) เคารพข้อมูลส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับ vivov23-activity.com ของ vivo และสถานที่อื่นใดที่อาจมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โปรดอ่านแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียดและติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ

1 ข้อกำหนดและคำนิยาม
ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึงนิติบุคคล (เดี่ยวหรือร่วมกับผู้อื่น) ที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว โดย vivo คือผู้ควบคุมข้อมูล หากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อมูลส่วนตัว หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ได้รับการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูล”) บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ, หมายเลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ตัวระบุออนไลน์ หรือการอ้างอิงถึงปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับตัวตนทางร่างกาย, สรีรวิทยา, พันธุกรรม, จิต, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น โดยคุณ (ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมบริการ) คือเจ้าของข้อมูล
การถ่ายโอนระหว่างประเทศ หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังไปยังดินแดนของรัฐต่างประเทศ หน่วยงานสาธารณะของรัฐต่างประเทศ บุคคลธรรมดาต่างประเทศ หรือนิติบุคคลต่างประเทศ

2. มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
vivo จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้เพื่อการประมวลผลดังกล่าวเท่านั้น มูลเหตุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้
(ก) ความยินยอม: คุณได้ให้ความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
(ข) ภาระผูกพันทางกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่สงสัย การประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง การดำเนินการทางกฎหมายหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
(ค) ผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย เราเชื่อว่าการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่ภายในผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเราและอยู่ในความคาดหวังอันสมเหตุสมผลของคุณในหลายสถานการณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
· เพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และเกี่ยวข้องกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
· เพื่อรับประกันว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น
· เพื่อช่วยให้เรารักษาความปลอดภัยระบบของเรา และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่รับอนุญาต หรือการโจมตีทางไซเบอร์
· เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา หรือบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้าใด ๆ ของเรา
· เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวัตถุประสงค์ทางสถิติ) และ
· เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเรา โดยไม่ให้มีความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ

3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
(ก) ข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชี: คุณอาจใช้บริการของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใคร หรือกำลังเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับตนเอง หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนบัญชี (บัญชี vivo หรือบัญชีอื่นที่สามารถใช้งานได้ที่ vivo) กับเรา เราจำเป็นต้องให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะได้รับการร้องขอให้มอบข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราในระหว่างการลงทะเบียน และข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะมีการเปิดเผยให้เราทราบ เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี หรือมีส่วนร่วมกับบริการของเรา คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เราอาจร้องขอให้คุณให้ข้อมูลประจำตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันหากมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางบัญชีของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินถือเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อคุณต้องการเปิดใช้งานหรือขยายระยะเวลาการรับประกันหรือใช้บริการมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้ และระบบอาจขอให้คุณให้ชื่อ ข้อมูลการติดต่อของคุณ
(ข) ข้อมูลเพื่อตอบกลับคำขอของคุณ: คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้เราสามารถตอบคำถามและคำขอของคุณ (เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณ การใช้บริการลูกค้า หรืออื่น ๆ) รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลการติดต่อ และบริการที่คุณกำลังสอบถาม เมื่อคุณสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเรา การสื่อสารจะได้รับการส่งผ่านระบบของเรา
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ: หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ เราอาจต้องการชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า และข้อมูลการจัดส่ง/การชำระเงินของคุณ
(ง) ข้อมูลมือถือและสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านทางอุปกรณ์มือถือ ตัวอย่างเช่น รหัสประเทศหรือภูมิภาคของอุปกรณ์ของคุณ, IMEI (รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่), eMMC ID (Embedded Multimedia Card), GAID (Google Advertising ID), GUID, UUID, UFS ID (Universal Flash Storage), SIM และ IMSI (เลขประจำตัวสากลสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่), หรือรหัสเฉพาะอื่น ๆ ของอุปกรณ์, โมดูลอุปกรณ์, เวอร์ชันหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ, ข้อมูล CPU, สภาพที่จัดเก็บข้อมูล, การกำหนดค่าและพารามิเตอร์ของหน้าจอ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC, ผู้ให้บริการมือถือ, รหัสไปรษณีย์, ภาษาและการตั้งค่าอื่น ๆ, ตำแหน่งที่ตั้งหรือ GPS/ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลแอปพลิเคชัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้
(จ) ข้อมูลบันทึก: เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้บริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานที่คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เคลื่อนที่, หรืออุปกรณ์การเข้าถึงอื่น ๆ ของคุณส่งให้กับเรา ซึ่งแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมบริการและช่วงเวลาและวิธีการที่คุณใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) เช่น เวลาและช่วงเวลาการใช้บริการของคุณ คำค้นหาที่ป้อนผ่านทางบริการ และบันทึกต่าง ๆ ที่อาจอ้างถึงการใช้ของคุณ หรือข้อผิดพลาดในการใช้งานบริการของคุณ และบันทึกการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เราจะจัดเก็บบันทึกความยินยอมที่คุณให้ไว้สำหรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของเราเป็นเวลา 5 ปีเพื่อยืนยันการอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ และเพื่อป้องกันไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะจัดเก็บบันทึกบันทึกการร้องเรียนเรื่องสิทธิ์ของคุณเป็นเวลา 5 ปีเพื่อติดตามสถานะความคืบหน้า และจัดให้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(ฉ) ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น: ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมเข้ากับข้อมูลจากระเบียนภายนอก (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลประชากร, ข้อมูลการนำทาง, ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม) ที่เราได้รับตามกฎหมายจากแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ สื่อสังคม โดย vivo จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในวิธีการนี้ก็ต่อเมื่อมีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้เพื่อการประมวลผลดังกล่าว
(ช) ข้อมูลอื่น ๆ: เมื่อคุณใช้บางบริการ และบริการดังกล่าวอาจจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เราจะระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในข้อกำหนด ข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และจะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวตามที่ระบุในที่นั้น และรับความยินยอมของคุณตามความเหมาะสม
โดยทั่วไป เราไม่ร้องขอข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยต้นกำเนิดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางด้านศาสนาหรือทางด้านปรัชญา หรือสหภาพแรงงานหรือสมาชิกภาพในสมาคมวิชาชีพ, ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมาตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลธรรมดา และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตด้านเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคลธรรมดากับคุณ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น ลักษณะใบหน้า, ลักษณะลายนิ้วมือ, การบันทึกเสียง, อัตราการเต้นของหัวใจ, การนับก้าว เป็นต้น) ในสถานการณ์อื่น ๆ เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความยินยอมของคุณ หรือเมื่อเรามีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
vivo จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการให้บริการของเรา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อ (i) จัดหา, รักษา, ปรับปรุง, ปกป้อง และพัฒนาทุกบริการ, ผลิตภัณฑ์, เนื้อหา และการโฆษณาทั้งหมดของเรา (ii) ส่งประกาศการอัปเดตซอฟต์แวร์, นโยบายที่ได้รับการปรับปรุง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่ามีความสำคัญต่อคุณให้กับคุณ (iii) วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น (iv) โต้ตอบกับคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ บริการ หรือคำถาม และคำร้องขอใด ๆ ของคุณ (v) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน (vi) ดำเนินการหลังการขายและกิจกรรมการสนับสนุนลูกค้า (vii) พิจารณาความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเอง
(ข) วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน: เราใช้ข้อมูลการใช้งานโดยสรุปและที่ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา ข้อมูลการใช้งานเชิงเทคนิค และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์บริการ และจัดเตรียมรายงานสรุปเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของเรา เป็นต้น
(ค) ทำความเข้าใจวิธีการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา: เราอาจขอความคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราโดยจะขอความยินยอมแยกต่างหากจากคุณหากจำเป็น
(ง) การตลาด: เราจะส่งสื่อการตลาด การโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเลือกรับอย่างชัดแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เพื่อรับการสื่อสารดังกล่าวให้กับคุณเท่านั้น เราจะรับประกันว่าการสื่อสารการตลาดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการมีลิงก์ที่ช่วยให้คุณยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารดังกล่าวได้
(จ) ยอดขายและบริการลูกค้า: เราอาจใช้ข้อมูล (ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ, การจัดส่ง, การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า, การคืนเงิน, การตรวจสอบและการออกใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
(ฉ) การจัดการบัญชี: เราอาจใช้ข้อมูล (ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) เพื่อลงทะเบียนและปิดบัญชีของคุณ รักษาและอัปเดตระเบียนของเรา และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวกับบริการของคุณ
เราอาจไม่สามารถดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้โดยปราศจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจไม่สามารถทำการสื่อสารกับคุณ และรับมือกับคำถามของคุณได้

5. วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการประมวลผลแบบไม่อัตโนมัติ ได้แก่ การประมวลผล การเก็บรวบรวม, การบันทึก, การจัดให้เป็นระบบ, การสะสม, การจัดเก็บ, การเปลี่ยนแปลง (การอัปเดต, การแก้ไข), การกู้คืน, การใช้งาน, การถ่ายโอน (การจัดหา, การเข้าถึง), การลดความเป็นส่วนบุคคล, การปิดกั้น, การลบ (การทำลาย) ข้อมูลส่วนตัว โดยทั่วไปเราจะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น “การจัดทำแฟ้มประวัติ” ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ หากเราต้องทำการประมวลผลอัตโนมัติดังกล่าวในสถานการณ์อื่น เราจะดำเนินการดังกล่าวหลังจากที่ได้รับความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง
เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประมวลผลดังกล่าวอยู่ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย และมีความเกี่ยวข้อง และสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษา
เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เรายึดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ:
(ก) ระยะเวลาที่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริการแก่คุณ
(ข) คำขอของคุณหรือภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับคุณ
(ค) ภาระผูกพันตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมาย
เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป หรือหากคุณยกเลิกบัญชีของคุณหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ออกจากระบบของเรา เว้นแต่ว่าเรามีสิทธิ์ (หรือภาระผูกพัน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปบนมูลเหตุอื่นอันจะอ้างกฎหมายได้ (ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์) แม้ว่าเราจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการถาวรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณอาจยังคงอยู่ในระบบของเรา ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลกำลังอยู่ระหว่างรอการเขียนทับ เพื่อวัตถุประสงค์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวได้รับการกำหนดไว้ไม่ให้ใช้งาน ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ข้อมูลยังคงอยู่ในอีเธอร์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานของเราจะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้ข้อมูลอีกครั้ง

7. vivo แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
ข้อมูลส่วนตัวอาจได้รับการแบ่งปันกับ:
(ก) นิติบุคคลในเครือ vivo เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้กับกลุ่มบริษัท vivo และบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา นิติบุคคลในเครือ vivo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบนพื้นฐานเดียวกันกับที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
(ข) พันธมิตรที่ได้รับอนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของ vivo รวมถึงพันธมิตรดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการ, ผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรการขาย, บริษัทโฆษณา, บริษัทวิจัย, ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา), ผู้จัดจำหน่ายฝากขาย, บริษัทขนส่ง, ผู้จัดจำหน่ายบริการออนไลน์, บริษัทตัวแทนด้านพร็อกซี, แพลตฟอร์มพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์, บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม, ที่ปรึกษามืออาชีพ (ตัวอย่างเช่น นักกฎหมาย นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี), บริษัทประกัน และผู้ตรวจสอบ เราจะแจกแจงรายละเอียดข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้และรายละเอียดการโต้ตอบกับข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น ๆ เราจะให้พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ โดย vivo จะไม่มีวันอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
(ค) กฎหมายและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามศาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทน หรือตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
(ง) การเปลี่ยนแปลงการควบคุม – เจ้าของใหม่ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น การปรับโครงสร้าง หรือการล้มละลายใด ๆ vivo อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องด้วย โดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณเพิ่มเติม
เมื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับนิติบุคคลในเครือ vivo พันธมิตรที่ได้รับอนุญาต และเจ้าของใหม่ เราจะขอให้พวกเขาจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราให้ไว้อย่างปลอดภัย และนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีภาระผูกพันตามสัญญาของเราในการเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

8. สิทธิ์ของคุณ
การเป็นเจ้าของข้อมูลทำให้คุณมีสิทธิ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ ขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง การปิดกั้น หรือการลบได้โดยการส่งคำขอไปที่ mkt_digital@th.vivo.com ตามที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเราของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบ/รับผิดต่อความถูกต้อง/ความเท็จจริงของข้อมูลที่คุณให้ไว้ ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจเก็บบันทึกการสื่อสารของคุณไว้เพื่อช่วยให้เราแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณหยิบยกขึ้นมาได้
คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ:
ก. สิทธิ์ในการคัดค้าน
สิทธิ์นี้ช่วยให้คุณสามารถคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราดำเนินการดังกล่าวด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้:
· เนื่องจากอยู่ในผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเราที่จะดำเนินการดังกล่าว
· เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือใช้อำนาจที่มีได้อย่างเป็นทางการ
· เพื่อส่งสื่อการตลาดให้กับคุณโดยตรง หรือ
· เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ ทางการวิจัย หรือทางสถิติ
ข. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม
เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อกิจกรรมบางประการ (ตัวอย่างเช่น เพื่อการตลาด) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณหรือการติดต่อเรา และเราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นั้น เว้นแต่ว่าเราจะพิจารณาว่ามีหลักพื้นฐานทางกฎหมายอื่นเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งเป็นกรณีที่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงหลักพื้นฐานนี้
คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเมื่อโดยมีผลไปจนถึงอนาคต เพื่อดำเนินการเช่นนี้ โปรดส่งคำร้องเพิกถอนของคุณไปที่ mkt_digital@th.vivo.com ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกลบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับการเพิกถอนของคุณ เราใคร่ขอเรียนให้คุณทราบว่าที่จริงแล้วเราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไป หากเรามีสิทธิ์ (หรือมีภาระผูกพัน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปบนมูลเหตุอื่นอันจะอ้างกฎหมายได้
ข. คำร้องการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล
คุณอาจร้องขอสำเนาของข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้จากเราได้ทุกเมื่อ และร้องขอให้เราแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:
· วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
· หมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
· ผู้รับหรือหมวดหมู่ผู้รับข้อมูลส่วนตัว
· ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะได้รับการจัดเก็บ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลานั้น
· การมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนตัว การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือการคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว
· สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล
· ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ตามแหล่งที่มานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณ
· การมีระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ รวมถึงการจัดทำแฟ้มประวัติ
· การป้องกันที่เหมาะสมตามที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน หากข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ
หากเราให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้กับคุณ เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการนี้จากคุณ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากคุณร้องขอสำเนาของข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากเรา เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามจำนวนที่สมเหตุสมผลจากคุณ เมื่อเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เราอาจปฏิเสธคำร้องของคุณได้ หากเราปฏิเสธคำร้องของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้คุณทราบเสมอ
ง. สิทธิ์ในการลบ
คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เรา “ลบ” ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะมีสิทธิ์นี้ในกรณีที่:
· เราไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป
· คุณได้เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณให้ไว้กับเรา และไม่มีเหตุผลอื่นที่สมเหตุสมผลที่จะให้เราดำเนินการต่อ
· ข้อมูลส่วนตัวได้รับการประมวลผลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
· มีความจำเป็นที่จะต้องลบข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เราปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เรามีภายใต้กฎหมาย หรือ
· คุณคัดค้านการประมวลผลและเราไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุทางกฎหมายที่ดีกว่าในการประมวลผลต่อไป
เราจะมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอในการลบของคุณในสถานการณ์ที่จำกัดเท่านั้น และเราจะบอกเหตุผลที่เรามีในการดำเนินการดังกล่าวกับคุณเสมอ เมื่อมีการปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลส่วนตัว เราจะใช้ขั้นตอนในเชิงปฏิบัติที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
จ. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ หรือคุณคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย หากเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบเกี่ยวกับการประมวลผลที่ถูกจำกัดไว้ เว้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล แน่นอนว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะใช้การจำกัดใด ๆ กับการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ฉ. สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง
คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ซึ่งเราเก็บไว้ให้ถูกต้องได้ หากเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวนี้กับบุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง เว้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ คุณอาจขอรายละเอียดของบุคคลที่สามที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ เมื่อเราพิจารณาว่ามีเรามีเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ เราจะอธิบายเหตุผลที่เราตัดสินใจเช่นนี้
ช. สิทธิ์ในการโยกย้ายข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างผู้ให้บริการได้ โดยที่: 1) ข้อมูลส่วนตัวได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ 2) เจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับเรา และ 3) มีการยินยอมต่อหลักการสำหรับการประมวลผล หรือข้อมูลกำลังได้รับการประมวลผลเพื่อให้บรรลุตามสัญญา หรือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญา ด้วยเหตุนี้จึงหมายความว่าคุณสามารถถ่ายโอนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ไปยังบุคคลที่สามได้ เพื่ออนุญาตให้คุณดำเนินการดังกล่าว เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ซึ่งใช้กันทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวได้ อีกวิธีหนึ่ง เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวเพื่อคุณโดยตรง
ซ. สิทธิ์ในการร้องเรียน
คุณมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบว่าเราจะรับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ความยินยอมและการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวบางประการภายในที่นั้น และคำขอของคุณในการลบข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

9. คุกกี้
เราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตาม (ได้แก่ รหัสเฉพาะของอุปกรณ์ URL ที่ทำการอ้างอิง และตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ของคุณ เป็นต้น) เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันและฟีเจอร์บางรายการ โปรดดูนโยบายคุกกี้แยกต่างหากของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เทคโนโลยีบางประการเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณ หรือปรับแต่งบริการของเราให้กับคุณ

10. ลิงก์ของบุคคลที่สาม
บริการของเราอาจมีลิงก์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ หรือใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สาม ข้อมูลที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมได้รับการกำหนดไว้โดยแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเอง เราแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้

11. ความปลอดภัย
vivo ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้เราจะได้นำมาตรการเหล่านี้มาใช้ แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณถูกบุกรุก โปรดติดต่อเราโดยทันที
เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของ vivo ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแบ่งปันจะปรากฏแก่ผู้ใช้รายอื่น และโปรแกรมค้นหาและสาธารณะชนในบางกรณี และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาโดยฝ่ายอื่นได้ คุณจะต้องรับผิดชอบข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันหรือส่งในสถานการณ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นถูกต้อง
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบางส่วนที่เราใช้:
(ก) การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ที่ระบบข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตั้งอยู่ ความปลอดภัยดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่ดังกล่าว
(ข) การใช้วิธีการเชิงเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัส เทคนิคการปกปิดข้อมูลระบุตัวตน
(ค) การอนุมัติรายชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูลที่ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
(ง) การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูล
(จ) การระบุภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวในขณะที่กำลังได้รับการประมวลผลในระบบข้อมูลของเรา
(ฉ) การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
(ช) การตรวจสอบสถานการณ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
(ซ) การใช้มาตรการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมดในการกู้คืนข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขหรือถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ฌ) การตรวจสอบมาตรการที่ใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และระดับการป้องกันระบบข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนตัว
(ญ) การสร้างกฎการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่กำลังได้รับการประมวลผลในระบบข้อมูลของเรา และการบันทึกการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในระบบข้อมูลของเรา
โปรดทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบฉบับพิมพ์ ทั้งในสถานที่ของเราเอง และด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้บริการของเรา

12. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
บริการดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้เยาว์ผ่านทางบริการของเราโดยรู้อย่างชัดแจ้ง เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เยาว์ก็ต่อเมื่อ (ก) ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ข) ผู้ปกครองหรือตัวแทนตามกฎหมายของผู้เยาว์ได้ให้ความยินยอมไว้ หรือ (ค) มีมูลเหตุอื่นอันจะอ้างกฎหมายได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กด้วยความบังเอิญโดยปราศจากความยินยอมที่สามารถตรวจสอบได้เป็นการล่วงหน้าจากผู้ปกครองของเด็ก เราจะลบข้อมูลโดยเร็วที่สุด หากคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดติดต่อเรา

13. การจัดเก็บและการถ่ายโอนระหว่างประเทศ
สถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้และเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ตุรกี โคลอมเบีย เปรู ออสเตรเลีย อันดอร์รา แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย โมนาโก มอนเตเนโกร เซอร์เบีย โครเอเชีย สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งอยู่ในเยอรมนี สำหรับผู้ใช้ในรัสเซีย อินเดีย และคาซัคสถาน ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในประเทศของคุณ สำหรับผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์
เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการจัดเก็บและถ่ายโอนด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกประเทศของคุณ และประเทศหรือดินแดนที่มีปัญหานั้นไม่ได้รักษามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นวิธีการนี้:
· ด้วยวิธีการทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลกับบุคคลที่สาม การรวมข้อสัญญามาตรฐานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ
· เมื่อจำเป็นสำหรับการหาข้อสรุปหรือผลของสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือระหว่างเรากับบุคคลที่สาม และการถ่ายโอนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณตามวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น (ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการผลประโยชน์ที่อยู่นอกประเทศของคุณ) หรือ
· เมื่อคุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล
เราจะขอรับความยินยอมจากคุณแยกต่างหากก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่มีความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับในประเทศของคุณ

14. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุง
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล หรือวิธีการติดต่ออื่นที่สามารถใช้ได้ โปรดติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดของเราได้ที่ https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy

15. การติดต่อ
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งไม่ได้ให้คำตอบไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ mkt_digital@th.vivo.com ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการติดต่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่:
(ก) บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
729/117-124 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120
Tel :+66(0)2284-0333
Fax :+66(0)2294-3988

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูล
dpo@vivo.com