กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้คือ ผู้ที่มาถ่ายภาพเซลฟี่ที่โฟโต้บูธ vivo V23 Series 5G x SNM ที่ Siam Center หรือ The Circle ราชพฤกษ์
2. โดยจะต้องร่วมกิจกรรมในวันที่ 10 ก.พ. 65 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 65
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมฉบับนี้ ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนี้กำหนดเท่านั้น
4. ขั้นตอนการร่วมลุ้นรับของรางวัล
   4.1 ผู้ที่มาถ่ายรูปเซลฟี่ที่โฟโต้บูธจะได้รับแผ่นภาพ หลังจากนั้นให้ถ่ายภาพแผ่นภาพที่ได้รับ และอัปโหลดลงโซเชียลของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #vivoxSNM โพสต์ภาพและเปิดเป็นแบบสาธารณะ (Public)
   4.2 แคปหน้าจอภาพเพื่อยืนยันว่าอัปโหลดลงโซเชียลแล้ว และอัปโหลดรูปภาพหน้าจอดังกล่าวในเว็บไซต์ https://www.vivov23-activity.com
5. ของรางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
   5.1 Special Character พิเศษสำหรับผู้โชคดี โดยศิลปิน Stupidnoobmacc จำนวน 1 รางวัล (มูลค่าโดยประมาณ 50,000.-)
   5.2 vivo V23 5G สีทอง Sunshine Gold จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 17,999.-)
   5.3 vivo V23e 5G สีทอง Sunshine Gold จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 12,999.-)
6. ลูกค้าที่ได้รับของรางวัล จะถูกประกาศผลภายในวันที่ 17 มี.ค. 65 ทาง vivo official Facebook page
7. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามายืนยันทาง Inbox ของ vivo official Facebook page โดยจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
   7.1 ชื่อ-นามสกุล
   7.2 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   7.3 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
10. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้ามีพฤติกรรม และ/หรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือกระทำการใด ๆ อันขัดกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิของลูกค้าผู้เข้า ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินอื่นใดคืนให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น แม้บริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน
11. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหาย ของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้คือ ผู้ที่มาถ่ายภาพเซลฟี่ที่โฟโต้บูธ vivo V23 Series 5G x SNM ที่ Siam Center หรือ The Circle ราชพฤกษ์
2. โดยจะต้องร่วมกิจกรรมในวันที่ 10 ก.พ. 65 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 65
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมฉบับนี้ ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนี้กำหนดเท่านั้น
4. ขั้นตอนการร่วมลุ้นรับของรางวัล
   4.1 ผู้ที่มาถ่ายรูปเซลฟี่ที่โฟโต้บูธจะได้รับแผ่นภาพ หลังจากนั้นให้ถ่ายภาพแผ่นภาพที่ได้รับ และอัปโหลดลงโซเชียลของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #vivoxSNM โพสต์ภาพและเปิดเป็นแบบสาธารณะ (Public)
   4.2 แคปหน้าจอภาพเพื่อยืนยันว่าอัปโหลดลงโซเชียลแล้ว และอัปโหลดรูปภาพหน้าจอดังกล่าวในเว็บไซต์ https://www.vivov23-activity.com
5. ของรางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
   5.1 Special Character พิเศษสำหรับผู้โชคดี โดยศิลปิน Stupidnoobmacc จำนวน 1 รางวัล (มูลค่าโดยประมาณ 50,000.-)
   5.2 vivo V23 5G สีทอง Sunshine Gold จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 17,999.-)
   5.3 vivo V23e 5G สีทอง Sunshine Gold จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 12,999.-)
6. ลูกค้าที่ได้รับของรางวัล จะถูกประกาศผลภายในวันที่ 17 มี.ค. 65 ทาง vivo official Facebook page
7. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามายืนยันทาง Inbox ของ vivo official Facebook page โดยจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
   7.1 ชื่อ-นามสกุล
   7.2 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   7.3 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
10. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้ามีพฤติกรรม และ/หรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือกระทำการใด ๆ อันขัดกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิของลูกค้าผู้เข้า ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินอื่นใดคืนให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น แม้บริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน
11. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหาย ของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ

Contact Us